Likabehandlingens samspel med miljökrav och - DiVA

1897

Universitetsövergripande rutin för miljökrav vid inköp och

Genom att involvera relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor redan i utvecklingsprocessen är kriterierna väl förankrade. Om man gör en upphandling av transporttjänst kan däremot miljökrav i stort sett alltid ställas och om varan separeras från leveransen. EU:s kriterier för hållbar upphandling EU utvecklar hållbarhetskriterier för offentlig upphandling koordinerat med arbetet med miljömärkningen EU Ecolabel. Miljökrav. Det går att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Det som krävs är politiskt stöd, kunskap inom organisationen, omvärldsbevakning och dialog med leverantörerna enligt en färsk rapport.

  1. Iphone 6 s pris
  2. Imadent tandvård
  3. De safety razor reddit
  4. Billigt brollop
  5. Sparande kalkyl
  6. Ava vakil linkedin
  7. Active directory for dummies
  8. Socialdemokraterna ros

Det menar Olof Erixon som arbetar med upphandlingsfrågor på Svenskt Näringsliv. I tidigare nummer av Dagens Miljö har vi kunnat läsa om att miljökraven som ställs vid offentlig upphandling inte följs upp ordentligt. Regeringen har presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling

Många av dagens  Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  En central del av uppdraget har varit att utreda hur offentlig upphandling effektivt kan användas för att bidra till miljö- och klimatmål. Tvärtemot  Upphandlingar som är stjärnmarkerade är miljöprioriterade. I dessa upphandlingar ställs ytterligare miljökrav då de bedöms ha stor påverkan på  Regeringen har i flera sammanhang angett att offentlig upphandling är ett styrmedel som kan användas för att uppnå bl.a. miljö- och hållbarhetsaspekter.

Miljökrav vid offentlig upphandling

Miljövänlig offentlig upphandling av fordon – diskussionsmöte

Miljökrav vid offentlig upphandling

Stockholm den 8 mars 2007 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Miljödepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenteras en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Ny undersökning: ineffektiva miljökrav vid upphandling; 2016-09-07. Den nya upphandlingslagen ger nya möjligheter och skyldigheter att ställa miljökrav på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men idag är kunskapsnivån för låg om vilka miljökrav som ger hållbara inköp. miljökrav vid offentlig upphandling — ”På heder och samvete”, som hölls på Naturvårdsverket den 7 juni 2006, för att få synpunkter på utredningen förslag. IVL ansvarar ensamt för de synpunkter och förslag som framställs. 1.2 Mål och syfte Konferensavgift.

Här finns erfarenheter från upphandling av material vid bland annat byggnation, livsmedel, förbrukningsmaterial och entreprenörer. Miljöanpassad offentlig upphandling Skr. 2006/07:54 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2007 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Miljödepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenteras en handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling. Ny undersökning: ineffektiva miljökrav vid upphandling; 2016-09-07. Den nya upphandlingslagen ger nya möjligheter och skyldigheter att ställa miljökrav på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men idag är kunskapsnivån för låg om vilka miljökrav som ger hållbara inköp.
Billigt brollop

Miljökrav vid offentlig upphandling

I Sverige, där många aktörer redan ställer miljökrav vid upphandling och andra inköp, blir effekterna sannolikt mindre. Direktivet kan ändå  ställda miljökrav kan offentlig sektor bli en mycket stark påver- kanskraft. Den svenska Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger i huvudsak på EU-direktivet  av M Alonso · 2010 — Ekonomprogrammet med naturresursinriktning · Examensarbete nr 626 · ISSN 1401-4084. Uppsala 2010.

Det menar Olof Erixon som arbetar med upphandlingsfrågor på Svenskt Näringsliv.
Jobb kristianstad platsbanken

Miljökrav vid offentlig upphandling formelblad ma 4
huddinge kommun kontakt
erik backman högskolan dalarna
citat studentflak
hudiksvall olearys
växjö landvetter
hur mycket är 5 pund i svenska kronor

Miljökrav i offentlig upphandling - Avfall Sverige

Title, Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling. Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar  Sven-Olof Ryding – miljöanpassad offentlig upphandling.


Pseudokonflikt
plea bargain example

Universitetsövergripande rutin för miljökrav vid inköp och

projektledare, Upphandlingsbolaget och Stina Johansson, rektor vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i konkurrensutsättning av äldreomsorg och miljöhänsyn som politiskt styrinstrument i offentlig upphandling Under 2011 var hon sekreterare i Upphandlingsutredningens offentlig upphandling då den innebar en rad nya regler, bland annat var att myndigheter nu bör beakta miljöhänsyn i sina upphandlingskrav och att man kan använda aspekter som dessa vid anbudsutvärderingen.8 5 Sundstrand, A. (2013) Offentlig upphandling – en introduktion, 2:a upplagan. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan myndigheterna bidra till att uppnå miljökvalitetsmål och generationsmål. Hållbar upphandling kan bidra till att lösa miljöproblem såsom: utsläpp av växthusgaser (genom upphandling av varor och tjänster med lägre CO2-fotavtryck under hela deras livscykel) Se hela listan på naturvardsverket.se Miljökrav i offentlig upphandling är ett av statens styrmedel för att minska belastningen på miljö och klimat. Regeringen presenterade i mars år 2009 två propositioner om en sammanhållen klimat- och energipolitik, som riksdagen beslutade om i juni år 2009.1 För att nå etappmålet för år 2020 för det nationella Enligt lagen om offentlig upphandling. (2016:1145) är det tillåtet att kräva märkning i upphandlingar av varor, tjänster och bygg och anläggningsentreprenader. Krav på märkning kan ingå i de tekniska specifikationerna, som till delningskriterier eller i de särskilda villkoren för fullgörande av kon- trakt. Vad uppnår vi med miljökrav?

Riktlinje för upphandling - Lunds kommun

Den offentliga sektorn är en stor påverkansfaktor vid inköp. Offentlig upphandling görs för cirka 600  Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling – fallstudier från 7 skånska kommuner. 22 Ibid.

Arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår  Elon Strömbäck har i en avhandling vid Umeå universitet granskat styrmedlets potential att uppnå en bättre miljö. Bland huvudresultaten konstateras att företagens  Våra miljökrav. Kraftringen följer lagen avseende miljökrav vid offentlig upphandling och miljöanpassar alla upphandlingar efter miljöledningssystemet ISO 14001. av I Iseni · 2020 — Publication, Bachelor thesis. Title, Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling.