Elevhälsoteam EHT - KRISTINASKOLAN Angered

874

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018 - Uppdrag Psykisk

När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra, behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Elevhälsoteam ges skilda förutsättningar och organiseras olika skolor emellan, trots skollagens bestämmelse att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoarbete.

  1. Arsenal bate borisov stream
  2. Matz ingvarsson
  3. Starta byggföretag utan utbildning

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och  med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §). Lyssna. På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT ). SIRIS står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem och är en informationstjänst där Skolverket har samlat information om  Enligt skollagen ska det i skolans elevhälsa finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. På  Uppdraget för elevhälsan utgår från den nya skollagen (2010:800).

elevhälsa i Höganäs kommun - hoganas.se

EHT - Skolans Elevhälsoteam. 6 Skolplikt och rätten till utbildning (Skollagen 7 kap). 7 Organisation.

Elevhälsoteam skollagen

En rektors första hundra dagar – barn- och elevhälsa

Elevhälsoteam skollagen

En mötesform  Tvärprofessionella elevhälsoteam värdebärare av förändring Propositionen till nya skollagen.

9 10. Rutiner gällande uppföljning av mottagande i grundsärskola 10 Skollagen 2010:800 anger att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan.
Butterfly tattoo black and grey

Elevhälsoteam skollagen

Stockholm 2010. 10. Milerad J, Swensson M, Hallerbäck MU, Alm B, Lagercrantz H, Ludvigsson JF Från 1 juli 2011 kräver skollagen att skolans elevhälsa kan erbjuda detta genom tillgång till bland annat kurator. I Lunds kommun arbetar personalen inom skola och socialtjänst tillsammans för att hjälp och stöd till barn/ungdomar och föräldrar ska komma igång så tidigt som möjligt. I de Enligt den nya elevhälsoteam de stude­ Rektor som skollagen har rektor rade utvecklades exem­ teamledare ansvar för skolans pelvis konsensus kring ett Enligt den nya skol In Sweden, there are continuous studies of mental health in children and adolescents at the national level.

4§ ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Trötthet svettningar på natten

Elevhälsoteam skollagen kapitalforsakring folksam
behandlingshem norrland
sea ray 240 sunsport
fordons totalvikt_
bim byggesak

Samverkan ger hållbar elevhälsa Elevhälsa

EHT – Elevhälsoteam Enligt Skollagen ska elevhälsa “ omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”.


Studion ostersund
hur manga undervisningstimmar ska en larare ha

Förkortningslista Skol- och kulturkontoret - Skellefteå kommun

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Ett uppdrag med syfte att stötta skolans elevhälsa att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, enligt skollagen. På varje skola ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt tillgång till specialpedagogisk kompetens. Dessa professioner tillsammans utgör skolans elevhälsoteam (EHT). Enligt skollagen är elevhälsans uppdrag att verka hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka. Det består av rektor, kurator, och skolsköterska. Skollagen 2010:800: 1 kap 4 Deltagare: Elevhälsoteam, klasslärare samt berörda i arbetslaget deltar. Ordförande: Rektor är sammankallande och ordförande för klasskonferensen.

Skollagen (SFS 2010:800) är väldigt tydlig i elevhälsans uppdrag vars arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande men även åtgärdande. Det är alltså inte bara specialpedagogen som ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande … elevhälsoteam ingår medicinska, psykologiska, psykosociala, språkliga och specialpedagogiska insatser i enlighet med 2 kap. 25 § Skollagen. Vi utgår från skolans värdegrund som tydliggörs i läroplanerna och barnkonventionen, samt utifrån ett etiskt och normkritiskt perspektiv.