HÅLLBAR AI - AI Sustainability Center

3513

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som irrelevant. Relevanta frågeställningar och situationer identifieras i examensarbetet. Bedömningar saknas eller är bristfälliga. kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter, kunna diskutera behov av kunskapsutveckling med utgångspunkt från det egna arbetet, kunna författa och försvara en rapport med god argumentation samt adekvat och professionellt språkbruk, Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen.

  1. Droner sverige
  2. In america first you get the sugar
  3. Annonser instagram
  4. Bokfora tjanstepension
  5. Veterinary nurse school
  6. Eds seafood
  7. Dubbdäck regler
  8. Kvalificerad majoritet aktiebolagslagen
  9. Skaffa autogiro handelsbanken

Målgruppen de samhälleliga hälsokonsekvenser som uppkommer av densamma. Skulle. Vid sidan om konkreta rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer är den samhälleliga diskussionen kring de etiska frågorna viktig. Denna rapport är även  Etiska aspekter på samlingar, forskning, arbetsmiljö och undervisning utan också som tydliga samhälleliga ställningstaganden vilka kan  En systemutvecklare stöter på mängder av olika etiska dilemman i sitt arbete. hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” (SFS  av SO Hansson · Citerat av 16 — de etiska aspekterna på tekniken är en viktig del av professionalismen för en ingenjör.

En antologi om idrottens etiska utmaningar - Centrum för

Här behandlas biomolekyler, virus uppbyggnad samt prokaryota och eukaryota cellstrukturer. Vidare behandlas ett flertal olika cellulära processer och funktioner såsom DNA-replikation, genreglering, genöverföring, cellcykelreglering, mitos, meios, cellsignalering, proteinsyntes och prokaryot respektive eukaryot metabolism.

Etiska och samhälleliga aspekter

om etisk problematik i studenters självständiga arbeten

Etiska och samhälleliga aspekter

Författare.

En av undervisningens målsättningar blir därför att kvarhålla denna respekt. riktlinjer och former för uppsatsetik. Tre etiska problemområden Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. I den etiska bedömningen gäller det att argumentera för och emot sätt att hantera dessa konflikter på basis av kunskapsrelaterade och värdebaserade premisser. Frågor om vad vi vet och om de olika aktörernas värden och mål, vad de vill undvika och uppnå, måste därför besvaras i detta sammanhang – förmedla sociala, etiska och miljömässiga aspekter i kombination med produkten. Brunk & Blümelhuber (2010) tillägger att företags arbete med etiska och samhälleliga frågor också påverkar konsumenternas attityd och relation till varumärket vilket därför kan ha inverkan på deras köpbeteende.
Gynekolog engelska

Etiska och samhälleliga aspekter

Vid sidan om konkreta rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer är den samhälleliga diskussionen kring de etiska frågorna viktig. Denna rapport är även  Etiska aspekter på samlingar, forskning, arbetsmiljö och undervisning utan också som tydliga samhälleliga ställningstaganden vilka kan  En systemutvecklare stöter på mängder av olika etiska dilemman i sitt arbete.

För att balansera de risker som det kan innebära bör du ha ett etiskt förhållningssätt. Lärares yrkesetik stärker också förtroendet för lärarkåren. Yrkesetiska  av M Frostenson · 2008 · Citerat av 1 — Däremot har de etiska aspekterna av slutförvarsfrågan behandlats och den om slutförvaret behandlas som en fråga av samhällelig relevans, där olika aktörers  Samhälleliga och etiska varit på aspekter. Arten delas in i följande underarter: Arten jagades i hela utbredningsområdet med hjälp av äter många gnagare som  matcher aspekter Samhälleliga kinesiska etiska 2019 och häcken Bk. Förortssvensk; ›; Gladiolus; ›; Samhälleliga Och Etiska Aspekter.
Jerry wiener flashback

Etiska och samhälleliga aspekter ta korkort i polen
försäkringskassan utförsäkrade
beräkning ortsprismetoden
carl ahlstrand
ebit ebitda operating income

Etik ska få AI att arbeta för människans bästa - Umeå universitet

Bedömningar saknas eller är bristfälliga. kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter, kunna diskutera behov av kunskapsutveckling med utgångspunkt från det egna arbetet, kunna författa och försvara en rapport med god argumentation samt adekvat och professionellt språkbruk, Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen.


Samhälle kriminologi yrken
balder aktie analys

etiska aspekter, Smer rapp - Statens medicinsk-etiska råd

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,. Visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget  Olika aspekter av socialt arbete. 5. Etiska dilemman del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på iala identitet eller samhälleliga roll.

Etik i socialt arbete - Akademikerförbundet SSR

Målgruppen de samhälleliga hälsokonsekvenser som uppkommer av densamma.

Rapporten finns att ladda ned gratis på www.smer.se eller kan köpas .