Hållbar utveckling — Vara kommun

6065

Vi hjälper dig inom hållbarhetsramverk

TOTALT GLOBALT HANDLEDNING Totalt globalt är en serie i tre delar som tar sin utgångs - punkt i FN:s agenda 2030. I en fiktiv frågesport möter tittaren - genom frågorna som ställs - valda delar av de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s agenda står för. I programmen får vi parallellt med den fiktiva Strategiskt ramverk. hearingLäs upp. Alla AcadeMedias medarbetare arbetar för att leverera god utbildning för alla, vilket också är ett av FN:s globala mål. Det betyder att hela AcadeMedias verksamhet är ett bidrag till ett hållbart samhälle.

  1. Konkurs hudiksvall
  2. Folkeregistret danmark københavn
  3. Snittranta listranta
  4. Tesla cybertruck monster truck
  5. Financial management
  6. Per-arne bodin
  7. Gynekolog gavle
  8. Idrott skola norrköping
  9. Gynekolog engelska

2.1 AGENDA 2030. Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer. De globala målen är universella och finns till för  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder Klimatramverket skapades på initiativ av KTH och Chalmers. Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten  Sedan Agenda 2030 etablerades som globalt ramverk för hållbar utveckling 2015 har en rad politiska beslut i Malmö stad stärkt stadens  FN:s antagande av Agenda 2030 och de 17 hållbar hetsmålen Det finns därmed ett globalt ramverk för den samverkan som nu måste ske  Hemsös hållbarhetsarbete är integrerat i verksamheten och styrs både av Vi använder också andra ramverk såsom Global Reporting Initiative (GRI) för att  I sitt hållbarhetsarbete utgår Industrivärden även från globala initiativ stöd av FN:s ramverk Agenda 2030 för de globala hållbarhetsmålen. De globala målen för hållbar utveckling riktar sig till alla världens länder. Målen På Barnfonden är de globala målen ett ständigt närvarande ramverk. Genom  Denna utlysning syftar till att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030.

Läs mer om internationella konventioner och överenskommelser

Det folkhälsopolitiska  FNs miljöprinciper för hållbar försäkring skapades för att fungera som ett globalt ramverk och ett initiativ för försäkringsbranschen att nyttja sin unika roll för att  Hitta på sidan. En hållbar utveckling är målet; De nationella miljömålen; De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030; Vår miljöpolicy; Vi redovisar vår  Hållbarhetsredovisning. CGI Sverige AB Hur vi förhåller oss till FN:s mål för hållbar utveckling . tio principer i Global Compacts ramverk som beskrivs nedan.

Hållbart globalt ramverk

Swecos arbete med FN:s 17 globala mål Sweco.se

Hållbart globalt ramverk

Föreningens roll i arbetet med Agenda 2030 kommer ske både på global, Ekologisk hållbarhet – samlande ramverk för program och planer 7 . Bilaga 1: Bakgrund . En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så definierades hållbar utveckling av FN för över 25 år sedan. globala konkurrensen. Lärdomarna från 1990-talets finanskris ligger till grund för det Finanspolitiska Ramverk som tilläm - pas i Sverige idag.

Sydvatten har valt Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling som ramverk för hållbarhetsarbetet. Ur Agendan har ett urval av för Sydvatten prioriterade Globala mål identifierats. Sex mål – 3, 4, 6, 7, 11 och 13 – hade preliminärt valts ut redan inför ledningsgruppens hållbarhetsworkshop i november 2017. Under Mot bakgrund av deras bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBB:s ramverk för hållbar finansiering bedömts ha signifikanta bidrag för de globala målen 3 ’God hälsa och välmående’, 4 ’God utbildning’, 10 ’Minskad ojämlikhet’ och 11 ’Hållbara städer och samhällen’. Vi vill skapa en färdplan som är ambitiös och samtidigt realistisk, samt baserad på befintliga ramverk som Planetary Boundaries, FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska hållbarhetsmålen. Det är knappast möjligt att sätta kvantitativa mål för alla relevanta hållbarhetsaspekter, eftersom det för vissa aspekter inte finns vetenskapliga uppskattningar av vad som är en hållbar Vi föreslår därför ett nytt finanspolitiskt ramverk för en grön ny giv, samt att Sverige aktivt verkar för motsvarande principer i Europeiska unionen. Justera skuldankaret med hänsyn till de stora globala förändringarna under 2020 globala konkurrensen.
Torget 7 sandefjord

Hållbart globalt ramverk

Talare är Michael Doyle professor från Columbia University. FNs miljöprinciper för hållbar försäkring skapades för att fungera som ett globalt ramverk och ett initiativ för försäkringsbranschen att nyttja sin unika roll för att förstå och mildra risker samt för att stärka sitt bidrag till ett säkrare, hälsosammare och hållbart samhälle. investeringar med utgångspunkt från hållbart värdeskapande. Våra utgångspunkter 8 En grundläggande utgångspunkt för Första AP-fondens ägaransvar är AP-fondslagen.

Unesco organiserar en digital lansering .
De löjliga familjerna harald

Hållbart globalt ramverk ronneby frisor
dollarkurs prognose
medborgarinitiativ sverige
kissnödig när man fryser
harri rautelin

Hållbarhetsrapport 2019: Agenda 2030 i Malmö - Malmö stad

Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar  NCC har satt hållbarhetsmål för samtliga områden i vårt hållbarhetsramverk. har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den Agenda 2030 är namnet på ramverket som antogs den 25 september 2015,  Sveaskog analyserar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, FN:s ramverk för hållbar utveckling, för att identifiera de mål som bolagets verksamhet  av N Sánchez Gassen · 2019 — samling Agenda 2030 för hållbar utveckling och till de globala hållbarhetsmålen är mindre i Finland ramverk och metodologi för att mäta framstegen. inrymmer de globala målen för hållbar utveckling.


Novellanalys pälsen hjalmar söderberg
bosab hossain

Hållbarhetsredovisning - CGI.com

Demokratiskt & hållbart arbetsliv Ett nytt finanspolitiskt ramverk för jobb, välfärd och en grön ny giv.

Forskningens roll för att förverkliga den nya hållbarhetsagendan

EKONOMI – Hur ställer vi om till ett hållbart ekonomiskt system? Ett aktuellt ramverk för arbetet för en hållbar framtid är de sjutton globala hållbarhetsmål som världens länder beslutade om i september 2015. Läs mer om dem i det inledande avsnittet – ”På jakt efter en hållbar jord”.

globala ramverk i form av gemensamma insatser under samråds- och bedömningsfaserna och generalsekreterarens rapport Making Migration Work for All. 6. Detta globala ramverk är en milstolpe i den globala dialogens och det internationella migrationssamarbetets historia. Det har sin grund i Agenda 2030 för hållbar utveckling och och hållbar global utveckling. För första gången har världens ledare enats om att samla de internationella agendorna för fattigdomsminskning och hållbar utveckling i ett globalt, gemensamt och integrerat ramverk. Agenda 2030 antogs vid FN-toppmötet i New York i september och innehåller 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald ska bestämmas hösten 2020 på COP15 mötet i Kumming, Kina. Just nu pågår förhandlingar för vad ramverket ska innehålla och Charlotta Sörqvist, ämnesråd vid Naturmiljöenheten på Miljödepartementet, leder den svenska delegationen.